02.11.2018

Kronika Trizondalu

Wróć

Komunikat dworu JKM

29 października 2018 r. odbyło się referendum w którym przyjęty został zaproponowany przeze mnie projekt zmienionej Konstytucji, a za tym idącej zmiany ustroju. Powodem takiej decyzji było zapewnienie stabilności państwa i zagwarantowanie jego niezależności. Sytuacja często doprowadzała demokrację wyłącznie do formalności. Dlatego trzeba też budować kraj na zaufaniu i dyskusjach między jego mieszkańcami, a w oparciu o władzę jednostki. Forma monarchii powstała po zmianach daje władzę absolutną, ale też odpowiedzialność. 

Trizondal nie stanął na nowej drodze, bo dotychczas przez półtora roku był niezależnym Królestwem (w 2007 i 2011-2012). Zmiana na republikę w 2012 miała zapewnić większy udział obywateli i zniesienie zamkniętych elit na najwyższym szczeblu. Problem polegał na dość niskim zaangażowaniu ze strony władz w zrozumienie potrzeb większości i braku komunikacji. Wtedy też musieliśmy pobudzać świadomość i stworzyć nową rzeczywistość. Nie było to wymierzone przeciwko ustrojowi, lecz stanowi rzeczy. Tak samo i dziś, przy piątej zmianie w ciągu ostatnich jedenastu lat. 

Praktycznie patrząc na stan rzeczy, idziemy dalej.

Adam. [-]